Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Danh sách các đăng ký SHTT
Chủ đề năm học
Danh sách Đăng ký Sở hữu trí tuệ
18-12-2019

Patent Number

Application Date

Applicant Name

Inventors

Patents Title

Case Status (registered/granted..)

Country

1114

25/11/2013

Hệ thống sấy muối tinh kiểu tầng sôi liên tục

PGS. TS. Bùi Trung Thành

Bằng độc quyền sáng chế

Đã cấp bằng sáng chế

Việt Nam

32054

25/01/2013

MÁY CẮT VỚT RONG, CỎ, CÂY LỤC BÌNH VÀ RÁC THẢI NỔI TRÊN SÔNG HỒ

PGS. TS. Bùi Trung Thành

Bằng độc quyền sáng chế

Đang thẩm định

Việt Nam

32700

25/02/2013

Thiết bị sản xuất khí đố từ trấu

PGS. TS. Bùi Trung Thành

Bằng độc quyền sáng chế

Đã cấp bằng sáng chế

Việt Nam

1-2016-04384

15/11/2016

Thiết bi cấp tác nhân sấy dạng xung ứng dụng trong máy sấy muối tinh tầng sôi liên tục

PGS. TS. Bùi Trung Thành

Bằng độc quyền sáng chế

Đang thẩm định

Việt nam

2-2017-00311

10/10/2017

Quy trình sản xuất bột rong nho (Caulerpa lentillifera) sấy phun hòa tan

Đàm Sao Mai,
Lê Hương Thủy

Bằng độc quyền sáng chế

Đang thẩm định

Việt Nam

3632

12/25/2017

Quy trình sản xuất bột rong nho (CAULERPA LENTILLIFERA)

Lê Hương Thủy,
Đàm Sao Mai

Bằng độc quyền sáng chế

Đang thẩm định

Việt Nam

1735

16/05/2018

Máy băm lá mía

PGS. TS. Bùi Trung Thành

Bằng độc quyền sáng chế

Đã cấp bằng sáng chế

Việt Nam

19521

27/06/2018

Van đồng thể thủy động siêu âm và máy đồng thể sử dụng van này

PGS. TS. Bùi Trung Thành

Bằng độc quyền sáng chế

Đã cấp bằng sáng chế

Việt Nam

2458/2019

26/04/2019

Tác phẩm âm nhạc “Tình mặn nồng”

TS. Nguyễn Thiên Tuế

Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Đã cấp giấy chứng nhận

Việt Nam

2462/2019

26/04/2019

Tác phẩm âm nhạc “Núi đôi”

TS. Nguyễn Thiên Tuế

Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Đã cấp giấy chứng nhận

Việt Nam

2817/2019

14/05/2019

Tác phẩm âm nhạc “Đảo xanh”

TS. Nguyễn Thiên Tuế

Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Đã cấp giấy chứng nhận

Việt Nam

26472019

04/05/2019

Tác phẩm âm nhạc “Vấn vương”

TS. Nguyễn Thiên Tuế

Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Đã cấp giấy chứng nhận

Việt Nam

 

Inventors Patent Number Patents Title Authors Application Date Case Status (registered/granted..) Country
Đàm Sao Mai 275186 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Bánh khọt Vũng Tàu Chủ giấy CN: HTX Bánh Khọt Vũng Tàu, KQ Đề tài HĐ 01/HĐ-SKHCN Vũng Tàu -06/02/2015 (Nhãn hiệu tập thể Bánh khọt Vũng Tàu)- Đàm Sao Mai, Dương Thành Long làm chủ nhiệm 17/01/2016 Đã cấp Việt Nam
Đàm Sao Mai 271342 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Bò Ba Tri Bến Tre Chủ giấy CN: UBND Huyện Ba Tri (Bến Tre), KQ Đề tài HĐ 52/HĐ-SKHCN Bến Tre (Nhãn hiệu chứng nhận Bò Ba Tri)- Đàm Sao Mai, Dương Thành Long làm chủ nhiệm 17/06/2016 Đã cấp Việt Nam
Đàm Sao Mai 295240 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Rượu Hòa Long Chủ giấy CN: HTX Hòa Thành (Vũng Tàu), KQ Đề tài HĐ 22/HĐ-SKHCN Vũng Tàu-10/11/2015 (Nhãn hiệu tập thể Rượu Hòa Long)- Đàm Sao Mai, Dương Thành Long làm chủ nhiệm 15/09/2016 Đã cấp Việt Nam
Phạm Thị Hồng Phượng 25697 Bằng Độc quyền sáng chế Trần Thu Hương, Lê Huyền Trâm, Trần Thị Minh, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Thượng Quảng, Nguyễn Thị Minh Tú, Nguyễn Tiến Đạt, Trần Thu Hà, Hà Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Hồng Phượng 26/04/2019 Đã cấp Việt Nam
Nguyễn Thị Nhật Thắng 2017119871/04 Hoạt tính kháng ung thư các dẫn xuất của Pyridoxine có chứa cấu trúc acetone Shtyrlin Yu.G., Nguyen T.N.T., Pavelev R.C.,  Iksanova A.A. 06/06/2017 Đã cấp Cộng hoà LB Nga
Nguyễn Thị Nhật Thắng 2624903 Hoạt tính kháng ung thư các dẫn xuất của Vanillin Shtyrlin Yu.G., Pugachev M.B., Nguyen T.N.T., Pavelev R.C., Balakin K.B., Bulatov T.M. 10/07/2017 Đã cấp Cộng hoà LB Nga
Bùi Trung Thành 1-2020-01496 Tổ hợp thiết bị tự hành thu gom, trục, cắt-vớt rong, cỏ và bèo tây (lục bình) trên kênh, rạch, sông Bùi Trung Thành 13/03/2020 Đang thẩm định Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh Trúc 10-1935569 Phân tách plastic bằng xử lý bề mặt Byeong-Kyu Lee, Nguyen Thi Thanh Truc 29/12/2016 Đã cấp Hàn Quốc
Nguyễn Ngọc Tuấn 2036 Phương pháp chiết hợp chất hexagonin từ loài nấm tổ ong long thô (Hexagonia apiaria) và hợp chất hexagonin thu được từ phương pháp này Trần Đình Thắng, Tian-Shung Wu, Ping-Chung Kuo, Nguyen Thị Bích Ngọc, Tsong-Long Hwang, Mei-Ling Yang, Shih-Huang Tai, E-Jian Lee, Dai-Hung Kuo, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Ngọc Tuấn 16/04/2019 Đã cấp Việt Nam
Bùi Trung Thành 22289 Thiết bị sản xuất khí đốt từ trấu Bùi Trung Thành 19/10/2012 Đã cấp Việt Nam
Lê Hùng Anh VN 1-0009894  Quy trình ủ rác hữu cơ thành phân mùn Lê Hùng Anh 23/10/2003 Đã cấp Việt Nam
Nguyễn Khánh Hoàng 2216 Bộ kít thử phát hiện độc chất trong nước thải chế biến thực phẩm Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Khánh Hoàng, Phạm Huy, Nguyễn Thị Thúy Vân, Huỳnh Thị Lê Dung, Mai Thành Nghề, Nguyễn Hồ Thái Sơn, Nguyễn Hồng Thiên 24/06/2016 Đã cấp Việt Nam
Nguyễn Tấn Lũy 1921 Hệ thống nâng vật trong từ trường  Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Hữu Tân, Nguyễn Tấn Lũy, 30/12/2009 Đã cấp Việt Nam
Đoàn Văn Đạt 2588525 Phương pháp tổng hợp vật liệu hydroxyapatit khuyết Ca tích hợp carbonate Đoàn Văn Đạt 11/12/2014 Đã cấp Cộng hoà LB Nga
Đoàn Văn Đạt Ru2500840C1 Phương pháp tổng hợp tinh thể nanohydroxyapatite tích hợp Si Đoàn Văn Đạt 16/07/2012 Đã cấp Cộng hoà LB Nga
Đơn vị liên kết