Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Danh sách ứng viên GS/PGS
Chủ đề năm học
Thông tin ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023
03-07-2023

1. Ứng viên Giáo sư:

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Thông tin

1

Nguyễn Quốc Hưng

GS

Cơ học/Cơ điện tử

Trường Đại học Việt- Đức

Xem tại đây

2

Nguyễn Trường Thịnh

GS

Cơ khí/Cơ điện tử

Trường Đại học Kinh tế
Tp. Hồ Chí Minh

Xem tại đây

2. Ứng viên Phó Giáo sư:

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Thông tin

1

Nguyễn Quốc Cường

PGS

Kinh tế/Quản trị kinh doanh-Marketing

Trường Đại học Công nghiệp
Tp. Hồ Chí Minh

Xem tại đây

2

Nguyễn Đình Hùng

PGS

Giao thông vận tải/Xây dựng cầu

Trường Đại học Việt-Đức

Xem tại đây

3

Trần Ngọc Hùng

PGS

Kinh tế/Kế toán - Kiểm toán

Trường Đại học Công nghiệp
Tp. Hồ Chí Minh

Xem tại đây

4

Dương Thanh Long

PGS

Kỹ thuật Điện/Hệ thống Điện

Trường Đại học Công nghiệp
Tp. Hồ Chí Minh

Xem tại đây

5

Mai Thăng Long

PGS

Tự động hóa/Kỹ thuật và khoa học điều khiển

Trường Đại học Công nghiệp
Tp. Hồ Chí Minh

Xem tại đây

6

Lại Cao Mai Phương

PGS

Kinh tế/Tài chính-Ngân hàng

Trường Đại học Công nghiệp
Tp. Hồ Chí Minh

Xem tại đây

7

Nguyễn Quốc Thắng

PGS

Hóa học /Hóa phân tích

Trường Đại học Công nghiệp
Tp. Hồ Chí Minh

Xem tại đây

8

Cao Xuân Thắng

PGS

Hóa học/Khoa học vật liệu

Trường Đại học Công nghiệp
Tp. Hồ Chí Minh

Xem tại đây

9

Văn Hồng Thiện

PGS

Sinh học/Sinh thái học

Trường Đại học Công nghiệp
Tp. Hồ Chí Minh

Xem tại đây

Đơn vị liên kết