Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Đề tài các cấp
Chủ đề năm học
Triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2022 (Đợt 2)
02-11-2022

Kính gửi Quý Thầy/Cô và các em sinh viên,

Phòng P.QLKH&HTQT trân trọng thông báo việc triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2022 - Đợt 2 (thông báo số 191/TB-ĐHCN ngày 02/11/2022). Chi tiết: Xem file đính kèm.

Trân trọng!

Đơn vị liên kết