Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Đề tài các cấp
Chủ đề năm học
Triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2023 (Đợt 1)
28-04-2023

Kính gửi Quý Thầy/Cô và các em sinh viên,

Phòng P.QLKH&HTQT trân trọng thông báo việc triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2023 - Đợt 1 (thông báo số 65/TB-ĐHCN ngày 28/4/2023). Chi tiết: Xem file đính kèm.

Trân trọng!

Đơn vị liên kết