Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Các giải thưởng
Chủ đề năm học
Kế hoạch Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka cấp Trường năm 2023
12-05-2023

Phòng QLKH & HTQT trân trọng thông báo về việc Triển khai Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka cấp trường năm 2023 như sau:
1. Kế hoạch giải thưởng: Download tại đây.
2. Thể lệ giải thưởng: Download tại đây.
3. Phiếu đăng ký dự thi: Download tại đây.
Mọi thắc mắc, góp ý hay thông tin khác, vui lòng liên hệ: Cô Nguyễn Diệu Linh - Tel: 0283.8940 390  nhánh 568 - Email: nguyendieulinh@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết