Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Thông báo khác
Chủ đề năm học
Khởi động Cuộc thi đổi mới sáng tạo khởi nghiệp vì “Cuộc sống Xanh” năm 2022
09-09-2022Cuộc thi đổi mới sáng tạo khởi nghiệp vì “Cuộc sống XANH” năm 2022 là cuộc thi nhằm thúc đẩy các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp, và các ý tưởng, sản phẩm đột phá trong nghiên cứu có thể mang lại sự chuyển mình cho xã hội, và môi trường sống. Các ý tưởng, sản phẩm xoay quanh các chủ đề về tạo một không gian xanh, bảo vệ môi trường, giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, lương thực, tài nguyên, và nâng cao chất lượng cuộc sống con người;

Tạo sân chơi lành mạnh giúp giảng viên, sinh viên Trường đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và các Trường trong cả nước có cơ hội trình bày ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của mình; qua đó phát hiện và ươm tạo những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo hay; Khuyến khích, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trong sinh viên, giảng viên;

Xây dựng cộng đồng khởi nghiệp, giúp giảng viên và sinh viên trao đổi, học hỏi và hỗ trợ nhau cùng phát triển, đóng góp vào sự phát triển của đất nước; Tạo cơ hội giao lưu, cọ xát giữa những cá nhân khởi nghiệp Việt Nam với những mô hình khởi nghiệp trong và ngoài nước; Tạo điều kiện hỗ trợ, kết nối phù hợp cho những mô hình khởi nghiệp Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn phát triển tại thị trường Việt Nam.

 

Ngay bây giờ, các bạn đã có thể gửi bài dự thi của mình vào địa chỉ: http://startup.iuh.edu.vn/dang-ky/  từ nay cho đến hết ngày 01/11/2022.

 

Những hình ảnh của Cuộc thi năm 2021


Top 10 giải thưởng cao nhất Cuộc thi​
 


Giải nhất Đội D - HEALTH - Thiết bị hỗ trợ theo dõi chỉ số sức khỏe trực tuyến tại nhà D-healthy​
 

Sản phẩm của Cuộc thi tham gia triển lãm tại các Diễn đàn Đởi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

Đơn vị liên kết