Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Hội nghị - Hội thảo - Tập huấn
Chủ đề năm học
Hội thảo Khoa học Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo năm 2021
10-11-2021

THỂ LỆ NỘP BÀI (SUBMISSION RULES)

1.     Bài viết được đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ Time New Roman cỡ 11, không chia cột, trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh, và gửi về email: smia@iuh.edu.vn với nội dung “Bài viết tham dự Hội thảo khoa học Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo năm 2021”

Chiều dài của bài báo dạng công trình nghiên cứu (research paper) từ 6 đến 10 trang, và của bài báo dạng tổng quan (review paper) từ 8 đến 12 trang, bao gồm hình ảnh, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Những trường hợp đặc biệt khác do Ban Tổ chức Hội nghị quyết định.

2.  Bài viết phải trình bày theo thứ tự: Tiêu đề tiếmg Việt, các Tác giả, Đơn vị công tác, Tóm tắt tiếng Việt, Từ khóa tiếng Việt, Tiêu đề tiếng Anh, Tóm tắt tiếng Anh, Từ khóa tiếng Anh, Giới thiệu, Phần chính, Kết luận, Lời cảm ơn, Tài liệu tham khảo và Phụ lục (nếu có).

3.  Tóm tắt phải được trình bày ngắn gọn, súc tích về mục đích của nghiên cứu, phương pháp sử dụng, kết quả thu được. Độ dài của phần này vào khoảng 80-200 từ. Tóm tắt phải nêu bật điểm mới của bài báo.

4.  Tài liệu tham khảo phải được liệt kê theo đúng kiểu trích dẫn trong bài báo (Kiểu trích dẫn của IEEE đối với lĩnh vực Khoa học – Công nghệ, Kiểu trích dẫn của APA đối với lĩnh vực Kinh tế – Xã hội). Danh mục tài liệu tham khảo gồm: Tên tác giả, tiêu đề bài báo, tên tạp chí, tập, năm và số, số trang. Tài liệu tham khảo đối với sách, các báo cáo và luận văn phải bao gồm tên tác giả, tựa đề, ngày xuất bản, tên nhà xuất bản và nơi xuất bản. Các tài liệu tham khảo đối với các ngôn ngữ không phải tiếng Anh hoặc tiếng Việt phải được chuyển ngữ sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt (ngôn ngữ gốc được đặt trong dấu ngoặc đơn).

5.  Các bảng biểu và hình ảnh minh họa trong bài báo phải nguyên bản, có ghi rõ nguồn gốc, được đặt tên (Bảng hoặc Hình) và đánh số theo thứ tự xuất hiện.

6.  Các ký hiệu và công thức toán học phải được đánh máy rõ ràng. Công thức được đánh số thứ tự, số được canh lề phải trong cùng dòng của công thức.

7.  Tác giả chịu trách nhiệm với các nội dung được công bố trong bài báo, rằng đây là công trình nghiên cứu thực thụ của tác giả, đảm bảo rằng bài báo chưa từng được công bố trên bất kì một tạp chí, hay tuyển tập nào trước đây và không vi phạm luật bản quyền cũng như những qui định của pháp luật.

8.  Bài báo sẽ bị từ chối xuất bản nếu tác giả không tuân thủ theo các quy định này.

Chi tiết:

Mẫu định dạng bài báo: Tài về

Thông tin nộp kèm bài báo: Tài về

Mẫu xác nhận bản quyền: Tài về

Mẫu phiếu phản biện: Tài về

 

 

Đơn vị liên kết