Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Hội nghị - Hội thảo - Tập huấn
Chủ đề năm học
CÁC DIỄN GIẢ ĐẦU CẦU TPHCM TẠI HỘI THẢO “GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TỪ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI SẢN TRÍ TUỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC, VIỆN NGHIÊN CỨU”
02-12-2021
HỘI THẢO “GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TỪ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI SẢN TRÍ TUỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC, VIỆN NGHIÊN CỨU”
Đăng ký tham dự Hội thảo: https://forms.gle/DxxBL5uSq2bd37kj8
1. Hình thức: Trực tuyến qua Zoom, Link tham dự sẽ được gửi trước qua email 01 ngày
2. Thời gian: 7h30 - 11h00 ngày 03/12/2021
3. Đăng ký:
- Thời hạn đăng ký: Trước ngày 01/12/2021
4. Đối tượng:
- Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và giảng viên hiện đang học tập, nghiên cứu, giảng dạy tại Trường.
- Đại biểu đến từ cơ quan quản lý, trường đại học/viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân quan tâm
5. Số lượng: 300
Đăng ký tham dự Hội thảo: https://forms.gle/DxxBL5uSq2bd37kj8
1. Hình thức: Trực tuyến qua Zoom, Link tham dự sẽ được gửi trước qua email 01 ngày
2. Thời gian: 7h30 - 11h00 ngày 03/12/2021
3. Đăng ký:
- Thời hạn đăng ký: Trước ngày 01/12/2021
4. Đối tượng:HỘI THẢO “GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TỪ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI SẢN TRÍ TUỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC, VIỆN NGHIÊN CỨU”
- Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và giảng viên hiện đang học tập, nghiên cứu, giảng dạy tại Trường.
- Đại biểu đến từ cơ quan quản lý, trường đại học/viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân quan tâm
5. Số lượng: 300
 
Đơn vị liên kết