Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Hội nghị - Hội thảo - Tập huấn
Chủ đề năm học
Tập huấn Kỹ năng thương mại hóa và Định giá sản phẩm Khoa học Công nghệ, Sở hữu trí tuệ
17-03-2022
Phòng QLKH&HTQT tổ chức Tập huấn Kỹ năng thương mại hóa và Định giá sản phẩm Khoa học Công nghệ, Sở hữu trí tuệ, cụ thể như sau:
 
1. Hình thức: Trực tuyến qua Zoom
2. Thời gian tổ chức: 8h00 - 11h00 ngày 30-31/3/2022
3. Đăng ký: 
     - Link: https://forms.gle/yYTQiqgvAZ9kgBbP9
     - Thời hạn đăng ký: Trước ngày 28/3/2022
4. Đối tượng: Giảng viên, nhân viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đang công tác, học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
5. Số lượng: 150
6. Nội dung:
Ngày 30/3/2022 Module 1
- Công nghệ và nhu cầu mua bán công nghệ.
- Phương pháp Định nghĩa công nghệ.
Ngày 30/3/2022 Module 2
- Một số văn bản QPPL quy địnhviệc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ và ngân sách nhà nước.
- Ví dụ về Định giá kết quả nghiên cứu phục vụ chuyên giao cho doanh nghiệp.
- Một số lưu ý và định giá công nghệ
 
* 01 Khóa gồm 05 modules trong đó 02 modules đầu vào ngày 30 và 31 tháng 03 năm 2022.
Link Zoom sẽ được gửi trước buổi tập huấn 01 ngày.
Đơn vị liên kết