Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Thông tin Euréka
Chủ đề năm học
Một số thông tin Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka cấp Thành năm 2023
08-09-2023

Phòng QLKH & HTQT trân trọng thông báo một số thông tin Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka cấp Thành năm 2023 như sau:
1. Các mốc thời gian quan trọng: 
- Nộp file mềm
cho Phòng QLKH&HTQT (Cô Diệu Linh): Chậm nhất là ngày 21/9/2023 (Thứ năm).
- Nộp bản cứng cho Phòng QLKH&HTQT (Cô Diệu Linh): Chậm nhất là ngày ngày 28/9/2023 (Thứ năm).

2. Thông tin Giải thưởng và các biểu mẫu: Xem tại đây.

Chúc các em thành công!

Trân trọng,

Đơn vị liên kết