Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Tin tức khác
Chủ đề năm học
Kết quả họp xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
11-12-2019

Căn cứ theo quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019;

Thực hiện Quyết định số 2129/QĐ-ĐHCN ngày 9 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM về việc thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019;

Vào lúc 15h00 ngày 11/12/2019, tại Phòng họp E2, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư/Phó giáo sư đã họp xét và tiến hành bầu chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) năm 2019 dưới sự chủ trì của TS Nguyễn Thiên Tuế – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng cùng 12 thành viên trong Hội đồng.

Căn cứ Biên bản cuộc họp, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo danh sách các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Giáo sư/Phó giáo sư Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2019 gồm:

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1

Lê Văn Tán

Giáo sư

Hóa học

13/13/13

2

Lê Thanh Danh

Phó giáo sư

Cơ khí

13/13/13

3

Nguyễn Đức Nam

Phó giáo sư

Cơ khí

13/13/13

4

Nguyễn Tấn Lũy

Phó giáo sư

Tự động hóa

13/13/13

5

Trịnh Ngọc Nam

Phó giáo sư

Sinh học

13/13/13

Đơn vị liên kết