Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Trong nước
Chủ đề năm học
Hội thảo Khoa học Đổi mới sáng tạo năm 2021
26-12-2021
Nhằm tạo dựng và phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học, ngày 26/12/2021, Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.
Tham dự Hội thảo Khoa học Đổi mới sáng tạo năm 2021 có Ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng cục phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, GS. Nguyễn Hữu Đức - Đại học Quốc gia Hà Nội; Ông Vương Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ; PGS.TS Phan Tiến Dũng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Bà Phan Thị Quý Trúc, Phó trưởng Phòng QL công nghệ và thị trường công nghệ, Sở KHCN; Ông Lê Ngọc Tĩnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam; Ông Nguyễn Thế Thiệu - Chánh Văn phòng Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam.
Hội thảo Khoa học Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - năm 2021 đã nhận được hơn 30 bài báo khoa học toàn văn gởi tham gia. Qua quá trình phản biện, có 20 bài báo được chấp nhận đăng trong ấn phẩm Kỷ yếu của Hội thảo. Trong số các công trình khoa học này, Ban khoa học của Hội thảo đã chọn ra 05 báo cáo xuất sắc nhất để trình bày tại buổi Hội thảo trực tuyến.
Hội thảo đã được nghe các bài báo cáo có liên quan như “Xây dựng đại học đổi mới sáng tạo - Gợi ý cho Việt Nam” của GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, “Tổng quan Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Việt Nam” của TS. Phạm Hồng Quất,… Thông qua Hội thảo, IUH kỳ vọng sẽ cùng với các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước làm sáng tỏ hơn các tác động của hoạt động khởi nghiệp đổi mới tạo đến nhà trường, từ việc thúc đẩy các hoạt động gắn kết sinh viên liên ngành; nâng cao khả năng tự tạo việc làm và tạo việc làm cho người học; tăng cường doanh thu chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ; nâng cao chỉ số xếp hạng đại học và các tác động khác...
Một vài hình ảnh tại buổi Hội thảo:
 
 
Nguồn: ICC-IUH
Đơn vị liên kết