Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Hội nghị - Hội thảo - Tập huấn
Chủ đề năm học
HỘI THẢO “GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TỪ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI SẢN TRÍ TUỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC, VIỆN NGHIÊN CỨU”
22-11-2021

Thực hiện Kế hoạch tổng thể tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2021 (Techfest) đã được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Cục Sở hữu trí tuệ và các đơn vị liên quan đồng chủ trì Hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp từ hoạt động khai thác tài sản trí tuệ tại trường đại học, viện nghiên cứu”

1. Hình thức: Trực tuyến qua Zoom
2. Thời gian: 7h30 - 11h00 ngày 03/12/2021
3. Đăng ký: 
  - Link: https://forms.gle/3j4EriZMdkZw4EBz9 
  - Thời hạn đăng ký: Trước ngày 01/12/2021
4. Đối tượng:
  - Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và giảng viên hiện đang học tập, nghiên cứu, giảng dạy tại Trường.
  - Đại biểu đến từ cơ quan quản lý, trường đại học/viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân quan tâm 
5. Số lượng: 300 
6. Nội dung: Tải về

Chi tiết liên hệ:
Mr. Hồ Văn Thái
Chuyên viên_Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
T: 0843210395
E: hovanthai@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết